Forside
Hagetegninger
Stein
Skifer
Trapper
Murer
Kontakt
Vi planlegger ny hage eller gjør om på den gamle, alt etter hva du har behov for. Nedenfor ser du noen eksempler.
Klikk på tegningene og de blir større.
Medlem av NAML

Leverandør
av BMC
Beleggningsstein


Skotselvveien 245, 3300 Hokksund - Telefon 90 86 42 90 - e-mail: post@gartnerbakken .no