Forside
Hagetegninger
Stein
Skifer
Trapper
Murer
Kontakt
På alle bildene er det brukt beleggningsstein fra BMC.
Beleggningsstein Holmgård Brunmix
Beleggningsstein Holmgård Gråmix
Beleggningsstein Holmgård Brunmix
Beleggningsstein Holmgård Brunmix
Beleggningsstein Holmgård Brunmix
Beleggningsstein Holmgård Brunmix
Beleggningsstein Holmgård Brunmix
Medlem av NAML

Leverandør
av BMC
Beleggningsstein


Skotselvveien 245, 3300 Hokksund - Telefon 90 86 42 90 - e-mail: post@gartnerbakken .no