Forside
Hagetegninger
Stein
Skifer
Trapper
Murer
Kontakt
Tretrapp innfelt i kulestein
Granittrapp
Granittrapp med kulestein
Beleggningsstein brukt som trappetrinn
Storm Grey str. 60x30 cm.
Granittrapp
Medlem av NAML

Leverandør
av BMC
Beleggningsstein


Skotselvveien 245, 3300 Hokksund - Telefon 90 86 42 90 - e-mail: post@gartnerbakken .no